ขนาดและพื้นที่ดินในโครงการจัดสรร

จัดสรรที่ดิน บ้านแฝด -Landy Estate-รับทำ Feasibility study

ในการทำโครงการบ้านจัดสรรนั้น กฎหมายจัดสรรได้กำหนดขนาดเเละพื้นที่ ของที่ดินแต่ละแปลงไว้  ซึ่งขนาดความกว้างของที่ดินในแต่ละจังหวัดก็ได้กำหนดไว้แตกต่างกัน ดังนั้นควรศึกษา ข้อกำหนดในการจัดสรรในพื้นที่นั้นๆด้วย ในที่นี้จะอ้างอิงข้อกำหนดการจัดสรร ที่ดินเพื่ออยู่อาศัยและพาณิชยกรรม ในพื้นที่ กทม.ดังนี้

  1. จัดสรรเพื่อขายเฉพาะที่ดินเปล่า หรือ ที่ดินพร้อมบ้านเดี่ยว ขนาดที่ดินต้องมีความกว้าง หรือยาว ไม่น้อยกว่า 12 เมตร และให้มีเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 50 ตารางวา หากความกว้างหรือยาวไม่ได้ขนาดดังกล่าว ต้องมีเนื้อที่ไม่ต่ำกว่า 60 ตารางวา
จัดสรรที่ดิน บ้านเดี่ยว -Landy Estate-รับทำ Feasibility study

     2. จัดสรรเพื่อขายที่ดินพร้อมบ้านแฝด ขนาดที่ดินต้องมีความกว้าง หรือยาว ไม่น้อยกว่า 9 เมตร และให้มีเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 35 ตารางวา

จัดสรรที่ดิน บ้านแฝด -Landy Estate-รับทำ Feasibility study

    3. จัดสรรเพื่อขายที่ดินพร้อมอาคารประเภทบ้านแถว หรือ อาคารพาณิชย์ ขนาดที่ดินต้องมีความกว้าง ไม่น้อยกว่า 4 เมตร และให้มีเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 16 ตารางวา

จัดสรรที่ดิน อาคารพมณิชย์ ทาวโฮม -Landy Estate-รับทำ Feasibility study

    4. ห้ามแบ่งแปลงที่ดินเป็นแนวตะเข็บ เป็นเศษเสี้ยว หรือ มีรูปทรงไม่เหมาะสมในการใช้ประโยชน์

ที่มา : asa.or.th

Landy Estate รับทำ Feasibility Study ศึกษาความเป็นไปได้โครงการอสังหาริมทรัพย์ วิเคราะห์ศักยภาพที่ดิน สำรวจตลาดอสังหาฯ ให้คำปรึกษาการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ บ้านจัดสรร คอนโด อพาร์ทเม้นท์ และอสังหาฯอื่นๆ

Share

ปรึกษาการลงทุนพัฒนาโครงการอสังหาฯ