เกี่ยวกับเรา Landy Estate

ก่อตั้งขึ้นจากการรวมตัวของกลุ่มสถาปนิกรุ่นใหม่ที่ชื่นชอบและเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยทางเราได้เล็งเห็นว่าการพัฒนาโครงการต่างๆในปัจจุบันนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาปรับปรุงสินค้าและบริการ เพื่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆขึ้น จากการดำเนินงานและสามารถแข่งขันได้ในตลาดอย่างมีมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเกิดประโยชน์และสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภคสูงสุด